Het werk als psychosociale hulphondeninstructeur kan je emotioneel raken. Het  kan zijn dat het ene coaching traject je meer raakt als het andere en dat je van de ene cliënt en/of situatie vermoeider raakt als bij de andere. Dat is normaal, maar hoe ga je daarmee om? 

Om te leren hoe we hiermee om kunnen gaan, kregen we les over zelfzorg van beeldend therapeut en docent Martine van Vlaanderen. Martine legde uit dat ook ergernis ervaren, boosheid voelen, zelf tranen voelen van verdriet of trots normaal is en dat dit niets over je professionaliteit als instructeur zegt, maar wel iets over je betrokkenheid als persoon. 


Driehoek van draagkracht

Per moment of situatie kan die betrokkenheid verschillen. Waar je vorige week nog geduld had, heb je dat de week erna misschien niet meer of juist andersom. Het kan dat een andere coach de belasting van hetzelfde coaching traject als licht ervaart en jij als zwaar, of andersom. 

De impact die luisteren naar en werken met een cliënt op je heeft, hangt samen met een aantal componenten; je ego, levensgebeurtenissen (life events) en de cliënt. Martine legde uit dat we deze componenten kunnen plaatsen in een driehoek; de driehoek van draagkracht. De driehoek geeft een momentopname weer van je energie of draagkracht.

Martine legde ook uit dat hoe meer identificatie er is met de cliënt of situatie waar je naar luistert / in helpt, hoe dichter een hoekpunt als het ware naar het midden gaat. Daarmee wordt de driehoek van draagkracht kleiner. Het is dus belangrijk dat je aandacht kunt vragen voor wat er gebeurt tussen jou en een cliënt en dat je de emoties die je kunt voelen niet negeert. 

Driehoek van veerkracht

Onder de driehoek van draagkracht ligt nog een driehoek, een vastere over langere tijd; de driehoek van veerkracht. Deze driehoek kan allerlei vormen hebben. Ze staat voor je veerkracht (je herstellend vermogen). 

Wanneer je voelt dat de driehoek geen gelijke hoeken meer heeft en dat je je grenzen voelt, moet je je afvragen of deze manier van werken nog werkt voor jou en of je dingen moet veranderen. Soms is het beter een cliënt aan een collega over te dragen. Dit is niet gemakkelijk, maar zelfzorg is belangrijk, anders kun je dit werk niet blijven doen. 


Vind je het leuk om deze blog te volgen? Volg me dan op Facebook.