Dat het werk als psychosociale hulphondeninstructeur en mensen helpen hun eigen psychosociale hulphond op te leiden zwaar kan zijn, werd in les 2 over psychopathologie (bij mensen) wel duidelijk. 

Ook deze les werd verzorgd door psychiater dr. Jorgen Straalman. Jorgen vertelde over wat je kunt doen als iemand in een psychose raakt en hoe je het beste kunt reageren als iemand agressief wordt. Onderwerpen als: Hoe ga je met een agressieve cliënt het gesprek aan? Hoe kun je bij een agressieve cliënt je eigen grenzen aangeven en wanneer moet je zorgen dat je eigen veiligheid voorop staat en moet je 'maken dat je weg komt', kwamen aan bod. Net als welke hulp schakel je in als dit gebeurt, want het is belangrijk dat de cliënt (en de hond) de zorg krijgen die ze op dat moment nodig hebben.

Ook hebben we het over automutilatie (zelfbeschadiging) gehad. Automutilatie betekent dat je verwondingen of letsel aan je eigen huid of lichaam toebrengt. Er werd ingegaan op de verschillende vormen van zelfbeschadiging, zoals o.a. zichzelf snijden, schadelijke stoffen innemen, krassen, krabben en hoofdbonken. Hoe kun je een hond leren om dit bij een cliënt te voorkomen en hoeveel impact kan automutilatie hebben op een hond? Bij welke vorm van zelfbeschadiging zet je wel of juist geen hulphond in?

Bij zelfbeschadiging hebben mensen niet de intentie zichzelf van het leven te beroven, maar zoeken ze een uiting van psychische pijn, boosheid en/of verdriet. Maar als psychosociale hulphondeninstructeur kun je ook te maken hebben met suïcidale mensen, die hun leven wel willen beëindigen. Het is belangrijk te weten wat je bij deze cliënten liever niet moet doen en wat je juist wél moet doen. Zo is het goed dat je het gesprek over hun suïcidale gedachten aangaat. Vooral ook om te weten te komen hoe sterk ze deze suïcidale gedachten op dat moment voelen en of zij en hun hond in gevaar zijn. Als je dit weet, kun je de juiste hulp inschakelen om de veiligheid van je cliënt en hond te waarborgen. Het zullen geen gemakkelijke gesprekken zijn, dus ik ben blij dat we hier training en begeleiding in krijgen.

De docent liet ons een video zien over 'Magic Mike', een illusionist die aan Australia's Got Talent mee heeft gedaan. De video en zijn verhaal maakte zoveel indruk dat we er allemaal stil en geëmotioneerd van waren. Ik hoop met heel mijn hart dat ik nooit afscheid hoef te nemen van een cliënt of geliefde die zichzelf van het leven berooft.

De waarde van het opleiden en inzetten van psychosociale hulphonden werd weer benadrukt. Wat zou het toch mooi zijn als er meer hulphonden konden worden opgeleid voor de mensen die het zo hard nodig hebben, om met behulp van een hulphond hun leven en leed te helpen verzachten... Ik wil mij daar graag voor inzetten!


Vind je het leuk om deze blog te volgen? Volg me dan op Facebook.